HOME

2.4. Bevat de bruidsschat regels over dit onderwerp?

Voordat aan de hand van stap 3 wordt bepaald hoe de betreffende activiteit of het betreffende thema wordt geregeld doet u er verstandig aan om na te gaan of daarover regels zijn gesteld in de bruidsschat. U kunt dit terugvinden in het Invoeringsbesluit.

Nadat u voor de activiteit of het thema regels hebt gesteld, kijkt u of de regel voldoet of kan worden gespecificeerd (afgestemd op de lokale beleidsbehoeften en gebiedskenmerken). Vaak kunnen regels uit de bruidsschat worden verduidelijkt door ze gebiedsspecifiek te maken. Als dat het geval is betrekt u deze regels bij de uitwerking in stap 3 en hevelt u dat deel van de bruidsschat (opgenomen in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, hoofdstuk 22 van uw omgevingsplan) over naar het definitieve omgevingsplan.