HOME

3.11 Beheer-, en onderhoudsverplichtingen en gedoogplichten

In het casco voor het omgevingsplan is in hoofdstuk 6 een regeling gereserveerd voor onderhouds- en gedoogplichten. In de staalkaart ‘integratie van verordeningen’ in het omgevingsplan is als voorbeeld een instandhoudingsplicht voor gronden, watergangen en beplanting binnen het gemeentelijke natuurnetwerk opgenomen. Bij optie 2 van de staalkaart ‘bestaande woonwijk’ is een verplichting opgenomen om een geluidsscherm te realiseren bij de hondenkennel.

Het casco is een voorbeeldstructuur voor de juridische regels in het omgevingsplan.
De staalkaarten bevatten (juridische) regels die als voorbeeld en inspiratie voor een gemeente kunnen dienen. In de staalkaart ‘integeratie van verordeningen’ zijn voor vier activiteiten regels vanuit de model-APV in de structuur van het casco gezet. De staalkaart ‘bestaande woonwijk’ geeft voorbeeldregels over de bestaande woonwijk die in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen.