HOME

3.12 Financiële bepalingen

Het doorlopen van deze deelvraag geeft u inzicht in de financiële bepalingen die in het omgevingsplan kunnen en moeten worden opgenomen. Aan de hand daarvan krijgt u inzicht in de vraag of u regels voor kostenverhaal, of financiële bijdragen moet opnemen. Ook wordt de relatie tussen de betreffende regels en mogelijke nadeelcompensatie inzichtelijk (bijvoorbeeld als u bestaande regels aanscherpt en daar streng overgangsrecht bij hanteert). Het schema gaat niet in op de vraag of u een regeling voor nadeelcompensatie moet of wil opstellen en zo ja, hoe die er uit komt te zien. Daarvoor worden binnen de VNG aparte producten ontwikkeld (die zijn gekoppeld aan actie 24 uit de lijst met minimale acties).

De financiële bepalingen zijn in de diverse staalkaarten tot nu toe nog maar beperkt uitgewerkt. De staalkaarten bevatten (juridische) regels die als voorbeeld en inspiratie voor een gemeente kunnen dienen. Er wordt een aparte modulaire staalkaart opgesteld (met een module financiën, waaronder regels over kostenverhaal). Wel is in artikel 5.67 van de staalkaart ‘bestaande woonwijk’ vast een optioneel artikel over financiële compensatie opgenomen.