HOME

3.16 Overgangsrecht

Het is onder de Omgevingswet niet meer vanzelfsprekend dat bestaande situaties bij wijziging van het omgevingsplan onder een regime van standaard eerbiedigend overgangsrecht worden gebracht. Deze regels zijn nog niet uitgewerkt in de staalkaarten. Dit onderwerp wordt nog nader uitgewerkt.