HOME

3.17 Samenvatting van stap 3

Na het doorlopen van deze stap beschikt u per activiteit of thema over het raamwerk voor een omgevingsplan. Van uit het project staalkaarten werken wij per gebiedstype een raamwerk voor de diverse activiteiten en thema’s uit. De in dat raamwerk te verwerken beleidsmatige keuzen moet u in alle gevallen lokaal invullen. Dan heeft u een bouwsteen voor het opbouwen van het gemeentelijk omgevingsplan. Die bouwsteen kan desgewenst worden ingezet als een gebiedsgerichte wijziging van het omgevingsplan, tijdelijk deel. Het is ook mogelijk om één of meer onderdelen uit de staalkaarten (bijvoorbeeld de ruimtelijke bouwactiviteit) over te nemen in het omgevingsplan van de gemeente.