HOME

3.3 Type regel kiezen

Deze deelstap gaat over het type regels dat u kunt opnemen in het omgevingsplan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vergunningvrije, vergunningplichtige en meldplichtige activiteiten. Op grond van de Omgevingswet kennen de regels over activiteiten de volgende verschijningsvormen:

 1. Activiteit niet regelen (dus toegestaan)
 2. Activiteit toestaan onder algemene regels:
  a. alleen specifieke zorgplicht
  b. verder uitgewerkte algemene regels
  c. i.c.m. informatieplicht (er moeten gegevens en bescheiden worden ingediend)
  d. i.c.m. meldplicht (art. 4.4 Ow)
 3. Activiteit verbieden zonder omgevingsvergunning (art. 5.1 Ow)
 4. Activiteit ‘absoluut’ verbieden

Deze verschijningsvormen kunnen bij het opstellen van het omgevingsplan als ‘ladder’ worden gehanteerd. Er wordt steeds bovenaan de lijst begonnen: Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld pas een vergunningplicht (3) in het omgevingsplan wordt geïntroduceerd als de daaraan voorafgaande verschijningsvormen (1 t/m 2d) voor een adequate regeling van het onderwerp niet volstaan. De verschillende type regels worden hieronder toegelicht.